Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2860
Title: Instrumente de regăsire a informaţiei pentru studii şi cercetări: motoare de căutare (portaluri, directoare, reţele sociale, etc.). Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, Open Acces (DOAJ, OAJI, DOAB, blogul OA, IBN, Zenodo repository). Site-ul, blogul BŞ USARB, Repozitoriul instituţional ORA USARB. Cataloage internaţionale interactive din lume Open Library, Calameo, Issuu, Scribd [on-line]
Authors: Staver, Mihaela
Dascal, Olga
Zadainova, Snejana
Keywords: instrumente de regăsire a informaţiei
motoare de căutare a informaţiei
cultura informaţiei
OpenAIRE
open access
Zenodo
repozitoriu instituţional
Issue Date: 2016
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Staver, Mihaela. Instrumente de regăsire a informaţiei pentru studii şi cercetări: motoare de căutare (portaluri, directoare, reţele sociale, etc.). Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, Open Acces (DOAJ, OAJI, DOAB, blogul OA, IBN, Zenodo repository). Site-ul, blogul BŞ USARB, Repozitoriul instituţional ORA USARB. Cataloage internaţionale interactive din lume Open Library, Calameo, Issuu, Scribd [on-line] / M. Staver, O. Dascal, S. Zadainova ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi. –Bălţi, 2016. - (Bazele culturii informaţiei : curs universitar. Tema 1).
Abstract: Cursul universitar „Bazele culturii informaţiei” tratează dezvoltarea competenţelor informaţionale ale studenţilor, formarea unui stil de gîndire critică, adecvat cerinţelor societăţii informaţionale, exprimat prin capacitatea de analiză a mediului informaţional, adaptarea la mediul tehnologic performant prin utilizarea instrumentelor, resurselor de la distanţă, acces deschis, obţinerea abilităţilor necesare de instruire şi cercetare pentru formarea specialiştilor de înaltă calificare. La finele cursului studentul va fi capabil: să însuşească cunoştinţe şi deprinderi de orientare în fluxul informaţional; să utilizeze eficient Internetul (motoarele de căutare, portaluri, directoare, rețele sociale, etc.) pentru cercetări bibliografice tematice; să cunoască facilităţile oferite de pagina Web a Bibliotecii, să cunoască strategiile de căutare în Zenodo repository, Repozitoriul ORA USARB, reviste în Open Access, DOAJ, Open Academic Journals Index; să evalueze informaţia critic şi competent; să utilizeze informaţia în mod corect şi creativ.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2860
Appears in Collections:Cultura informaţiei

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
staver.pdf23,09 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons