Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2859
Title: Baze de date cu acoperire multidisciplinară şi servicii specifice marilor distribuitori la care Universitatea este abonată: EBSCO, SpringerLink, etc.: cîmpuri/criterii de căutare, cuvinte cheie, filtre, gestiunea rezultatelor [on-line]
Authors: Dascal, Olga
Zadainova, Snejana
Staver, Mihaela
Keywords: cultura informaţiei
baze de date
regăsirea informaţiei
EBSCO
SpringerLink
Issue Date: 2016
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Dascal, Olga. Baze de date cu acoperire multidisciplinară şi servicii specifice marilor distribuitori la care Universitatea este abonată: EBSCO, SpringerLink, etc.: cîmpuri/criterii de căutare, cuvinte cheie, filtre, gestiunea rezultatelor [on-line] / O. Dascal, S. Zadainova, M. Staver ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi. – B ălţi, 2016. - (Bazele culturii informaţiei : curs universitar. Tema 3).
Abstract: Cursul universitar „Bazele culturii informaţiei” tratează dezvoltarea competenţelor informaţionale ale studenţilor, formarea unui stil de gîndire critică, adecvat cerinţelor societăţii informaţionale, exprimat prin capacitatea de analiză a mediului informaţional, adaptarea la mediul tehnologic performant prin utilizarea instrumentelor, resurselor de la distanţă, acces deschis, obţinerea abilităţilor necesare de instruire şi cercetare pentru formarea specialiştilor de înaltă calificare. Tema 3 va familiariza studenţii cu sistemele contemporane de regăsire a informaţiei, cu criteriile de căutare în bazele de date: SpringerLink, EBSCO”, cu tehnicile de rafinare/filtrare a rezultatelor obţinute din BD, şi modalităţile de salvare, gestionare şi exportare a rezultatelor.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2859
Appears in Collections:Cultura informaţiei

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dascal.pdf5,16 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons