Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2773
Title: In memoriam Academicianul NICOLAE FILIP : Biobibliografie
Authors: Scurtu, Elena
Fotescu, Maria
Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Topalo, Valentina
Ciobanu, Silvia
Keywords: Filip Nicolae(1926-2009)
biobibliografii
academicieni
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
personalităţi universitare bălţene
Issue Date: 2016
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: In memoriam Academicianul NICOLAE FILIP : Biobibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu ; red. resp. Elena Harconiţa ; red. bibliogr. Lina Mihaluţa ; trad. în lb. engl. de Valentina Topalo; design/cop./machetare Silvia Ciobanu. – Ed. a 5-a, rev. şi compl. – Bălţi : [s.n.], 2016. – 208. – (Personalităţi universitare bălţene, ISBN 978-9975-50-133-0). – ISBN 978-9975-50-175-0.
Abstract: Biobibliografia In memoriam Academicianul NICOLAE FILIP (ediţia a 5-a, revăzută şi completată) este consacrată reputatului academician, doctor habilitat, profesor universitar Nicolae Filip, rectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (1992-2007). Ca mărturie a sentimentului de respect şi recunoştinţă, Senatul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a declarat anul 2016 - Anul Nicolae FILIP (90 de ani de la naştere). Rectorul Nicolae Filip a fost considerat, pe bună dreptate, alături de alte 2000 de personalităţi marcante ale sec. XXI, intrate în Outstanding Sholars of the 21 century, Cambridje, England, 2002. Personalitate de Excepţie a secolului XXI. Lucrarea oferă cititorului informaţii variate despre viaţa şi activitatea Omului, Profesorului şi Savantului Nicolae Filip, care, mai bine de jumătate de secol, a contribuit la prosperarea Instituţiei superioare bălţene: formare şi creştere profesională, activitate ştiinţifică (protagonistul este autorul a mai bine de 200 de lucrări ştiinţifice), gînduri ale persoanelor care l-au cunoscut şi l-au apreciat. O impresionantă galerie de fotografii ilustrează biografia bogată în evenimente a unei personalităţi deosebite cu care se poate “mîndri oraşul şi ţara”.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2773
ISBN: 978-9975-50-175-0
Appears in Collections:Biobibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
filip_in_memoriam.pdf52,67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons