Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2750
Title: Pregătirea profesorilor de matematică pentru utilizarea instruirii asistate de calculator [Articol]
Authors: Zastînceanu, Liubov
Keywords: profesori de matematică
instruire profesională
computere
informatică
Issue Date: 2005
Publisher: USARB
Citation: Zastînceanu, Liubov. Pregătirea profesorilor de matematică pentru utilizarea instruirii asistate de calculator / Liubov Zastînceanu // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. Şt. Intern. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2005. – Vol.2. – P. 15-18. – ISBN 9975-931-97-9.
Abstract: Cursul de lecţii propus se implementează experimental anul acesta de studii pentru specialitatea „Matematică şi informatică”, semestrul IX, anul V al facultăţii Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi sub formă de curs opţional. Programul cursului poate fi uşor remodelat pentru orice specialitate pedagogică, un atare curs fiind absolut necesar pentru pregătirea unui profesor care pretinde să corespundă cerinţelor societăţii contemporane.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2750
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zastinceanu_L_matem.pdf472,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons