Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2746
Title: Modalităţi de formare a culturii pedagogice la studenţi în procesul instruirii profesionale [Articol]
Authors: Socoliuc, Nina
Keywords: cultură pedagogică
instruire profesională
Issue Date: 2005
Publisher: USARB
Citation: Socoliuc, Nina. Modalităţi de formare a culturii pedagogice la studenţi în procesul instruirii profesionale / Nina Socoliuc // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. Şt. Intern. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2005. – Vol.2. – P. 54-57. – ISBN 9975-931-97-9.
Abstract: Aplicarea creatoare a cunoştinţelor pedagogice este o condiţie indespensabilă a activităţii educative. Pornind de la analiza izvoarelor ştiinţifice vizând problema cercetată, observăm o creştere sporită a specialiştilor în domeniul pregătirii profesionale a viitorilor pedagogi din instituţiile de învăţământ superior, inclusiv şi a învăţătorilor claselor primare. Cultura de specialitate şi cea pedagogică sunt cele care conferă nota specifică activităţii sale profesionale. Cultura de specialitate înseamnă stăpânirea la cel mai înalt nivel a conţinutului obiectelor de învăţământ pe care le predă în aşa fel, încât competenţa profesională să nu prezinte nici o fisură.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2746
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socoliuc_N_cultura_ped.pdf299,13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons