Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2742
Title: Pregătirea cadrelor didactice pentru realizarea educaţiei incluzive în învăţămîntul de masă [Articol]
Authors: Pereteatcu, Maria
Keywords: psihopedagogie specială
educaţie incluzivă
învăţămînt de masă
Issue Date: 2005
Publisher: USARB
Citation: Pereteatcu, Maria. Pregătirea cadrelor didactice pentru realizarea educaţiei incluzive în învăţămîntul de masă / Maria Pereteatcu // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. Şt. Intern. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2005. – Vol.2. – P. 50-54. – ISBN 9975-931-97-9.
Abstract: Articolul are ca scop studierea particularităţilor de dezvoltare a copiilor cu cerinţe educative speciale şi determină strategiile educaţionale care pot fi adaptate la trebuinţele fiecărui copil. Introducerea cursului “Psihopedagogie specială” în planurile de învăţământ a instituţiilor care pregătesc cadre didactice vine într-un moment de maximă actualitate când pe scară internaţională există o preocupare sporită a organismelor şi instanţelor de decizie faţă de asigurarea unor condiţii şi şanse egale persoanelor aflate în diferite situaţii de handicap...
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2742
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pereteatcu_M_ed_incluziva.pdf302,73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons