Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2693
Title: Programe, factori, etape, forme, procedee şi metode de adaptare profesională a angajaţilor: particularităţi şi analiză [Articol]
Authors: Rotaru, Andrei
Keywords: profession
professsional adaptation
labor market
stimulation
productive work
experience
employee
character
adaptation program
working conditions
knowledge
skills
profesie
adaptare profesională
piaţa de muncă
stimulare
muncă productivă
experienţă
caracter
angajat
program de adaptare
condiţii de muncă
cunoştinţe
abilităţi
Issue Date: 2012
Publisher: USARB
Citation: Rotaru, Andrei. Programe, factori, etape, forme, procedee şi metode de adaptare profesională a angajaţilor: particularităţi şi analiză / Andrei Rotaru // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. - Bălţi. - 2012. - P. 129-130.
Abstract: Every citizen has the right to free choice of profession adaptation training is geared towards obtaining quality performance of each new employee, but may be viewed as a system of actions that would form a constructive behavior and increased competition in the labor market. Moldova does not always work adaptation programs are developed according to population labor market requirements. Basic factors are related to the management team assigned to training, consultation and stimulate new employee. Form a permanent labor markets requires creating lasting links between administrative levers. Adaptation training is an effective indicator of activity. It can be divided into primary and secondary adaptation. To achieve a more effective adaptation is necessary as training involving as many stakeholders. Business success depends on organizational structure and hired the professional quality of character.
Fiecare cetăţean are dreptul la libera alegere a profesiei, orientată spre obţinerea performanţei de calitate a fiecărui angajat nou, dar poate fi privit ca un sistem de acţiuni care ar forma un comportament constructiv şi o concurenţă sporită pe piaţa forţei de muncă. În Republica Moldova nu funcţionează întotdeauna programele de adaptare, ele sînt elaborate în conformitate cu cerinţele pieţei forţei de muncă a populaţiei. Factorii de bază sînt legaţi de echipa de management avînd rolul de formare, consultare şi stimulare a noului angajat. Forma unei pieţe de muncă permanentă necesită crearea de legături durabile între pîrghiile administrative. Adaptarea este un indicator eficient de activitate. Aceasta poate fi împărţită în adaptare primară şi secundară. Pentru a realiza o adaptare mai eficientă este necesar ca formarea profesională să implice mai multe părţi interesate. Succesul afacerii depinde de structura organizaţională, de angajaţi, de calităţile lor de caracter.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2693
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rotaru_Programe_factori_conf_econom_2012.pdf602,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons