Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2639
Title: Managementul resurselor umane prin motivarea personalului în sistemul educaţional [Articol]
Authors: Garbuz, Vasile
Garbuz, Veronica
Keywords: education reform
educational system
motivating teachers
professional activity
qualitative education
student’s interest
teacher’s efforts
school education
reforma învăţămîntului
sistem educaţional
motivarea profesorilor
învăţămînt şcolar
activitate profesională
educaţie calitativă
interesul elevilor
eforturile profesorilor
Issue Date: 2012
Publisher: USARB
Citation: Garbuz, Vasile. Managementul resurselor umane prin motivarea personalului în sistemul educaţional / Vasile Garbuz, Veronica Garbuz // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. - Bălţi. - 2012. - P. 126-127.
Abstract: In the last two decades of education reform, teachers have been viewed as central to both the problems of education and their solutions. Edu¬ca¬tion researchers and school leaders have faced the challenge of motivating teachers to high levels of performance. According to sociologists, current school environments are a reward-scarce setting for professional work and often seem to work against teachers’ best efforts to grow professionally and improve stu¬dent learning.
În ultimele două decenii ale reformei învăţămîntului, profesorii au fost privite ca parte centrală în ambele problemele ale educaţiei şi soluţiile lor. Cercetători ştiinţifici şi directorii de şcoli s-au confruntat cu provocarea de a motiva cadrele didactice la niveluri ridicate de performanţă. Potrivit socio¬lo¬gilor, mediile şcolare actuale sînt o setare de recompensare pentru activitatea profesională şi de multe ori pare de a funcţiona împotriva eforturilor celor mai bune ale cadrelor didactice de a se dezvolta profesional şi de a îmbunătăţi procesul de învăţare.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2639
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
garbuz_126-127_conf_econom_2012.pdf593,1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons