Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2638
Title: Developing critical thinking skills to EFL students: a timely challenge of contemporary labour market [Articol]
Authors: Filipp, Svetlana
Keywords: critical thinking
skill
challenge
labour market
gîndire critică
procesul de educaţie
mediu academic
abilităţi
strategii şi tehnici
societate modernă
Issue Date: 2012
Publisher: USARB
Citation: Filipp, Svetlana. Developing critical thinking skills to EFL students: a timely challenge of contemporary labour market / Svetlana Filipp // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. - Bălţi. - 2012. - P. 143-146.
Abstract: The article focuses on the concept of critical thinking in teaching English as a foreign language. It shows how critical thinking affects the process of education, how it works in our native academic environment and stresses the role and importance of critical thinking skills in a twenty-first-century society, which requires active members able to think critically in order to succeed in the contemporary communication-business-oriented world. The article also offers suggestions of developing students’ critical thinking abilities – a series of strategies and practical tips aimed to help students build on their critical thinking skills in an academic setting.
În articol, se analizează conceptul de gîndire critică în predarea limbii engleze ca limbă străină. Se reflectă modul în care gîndirea critică afectează procesul de educaţie şi cum se manifestă aceasta în situaţia noastră academică. De asemenea, se accentuează rolul şi importanţa abilităţilor de gîndire critică în societatea modernă, care impune formarea unor membri activi, capabili să gîndească critic pentru a reuşi. În acelaşi timp, articolul propune sugestii de dezvoltare a gîndirii critice a studenţilor – o serie de strategii şi tehnici axate pe formarea abilităţilor de gîndire critică în mediul academic.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2638
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
filipp_143-146_conf_econom_2012.pdf614,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons