Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2577
Title: Integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin creşterea competitivităţii lor [Articol]
Authors: Suslenco, Alina
Keywords: labor market
monitoring system
unemployment
professional counseling
youth employment
youth competitiveness
continuous training
piaţa muncii
sistem de monitorizare
şomaj
consiliere profesională
ocuparea tinerilor
competitivitatea tinerilor
formare profesională
Issue Date: 2012
Publisher: USARB
Citation: Suslenco, Alina. Integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin creşterea competitivităţii lor / Alina Suslenco // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. - Bălţi. - 2012. - P. 47-49.
Abstract: Young people are considered the driving force and the future of any society. Youth unemployment is a phenomenon characteristic of all countries with market economies. The solution to this problem largely depends on the quality of employment policies. However, currently, only a qualified labor force can be competitive in the labor market. An analysis of the quality of young human resources shows that, indeed, their education level is not quite high. In conclusion, we might mention that a series of measures to improve young people’s situation should be carried out so that we can finally talk about competitively trained young people both in the national and international labor markets.
Tineretul este considerat forţa motrice de dezvoltare a oricărei societăţi şi, totodată, constituie viitorul acesteia. Şomajul tineretului este un fenomen caracteristic tuturor ţărilor cu economie de piaţă. Iar soluţionarea problemei date depinde, în mare măsură, de calitatea politicilor de ocupare a forţei de muncă. Or, în prezent, numai o forţă de muncă calificată poate fi competitivă pe piaţa muncii. Analizînd calitatea resurselor umane tinere, se observă că, într-adevăr, nivelul de instruire al acestora nu este destul de înalt. În concluzie, aş putea menţiona că ar trebui să fie îndeplinite o serie de măsuri pentru a îmbunătăţi situaţia tinerilor, ca să putem vorbi, în final, despre un contingent de tineri instruiţi competitivi atît pe piaţa naţională, cît şi pe cea mondială.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2577
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
suslenco_47-49_conf_econom_2012.pdf917,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons