Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2576
Title: Unele aspecte ale formării profesionale a specialistului în informatică [Articol]
Authors: Skutniţki, Olesea
Cojocari, Natalia
Keywords: modern informational society
knowledg
professional skills
technical progress
specialists
informational technologies
societatea modernă informaţională
cunoştinţe
abilităţi profesionale
progresul tehnic
specialişti
tehnologii informaţionale
Issue Date: 2012
Publisher: USARB
Citation: Skutniţki, Olesea. Unele aspecte ale formării profesionale a specialistului în informatică / Olesea Skutniţki, Natalia Cojocari // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. - Bălţi. - 2012. - P. 90-91.
Abstract: Modern information society needs graduates who are able not only to apply the knowledge gained as a result of education but to acquire the necessary knowledge to solve problems independently and to discover different ways of solving their rational. It is necessary that the training process in the institutions of higher education to be oriented to professional skills training.
Societarea modernă informaţională are nevoie de specialişti care sînt capabili nu doar să aplice cunoştinţele căpătate ca rezultat al educaţiei sale, dar şi să dobîndească cunoştinţele necesare pentru a rezolva probleme în mod independent şi să descopere diferite căi pentru a le rezolva în mod raţional. Este necesar ca procesul de formare profesională în instituţiile de învăţămînt superior să fie orientat spre formarea abilităţilor profesionale.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2576
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
skutnitki_90-91_conf_econom_2012.pdf604,58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons