Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2568
Title: Sistemul de formare la viitorii specialişti a competenţelor de utilizare a tehnologiilor informaţionale [Articol]
Authors: Guţan, Valeriu
Olaru, Ion
Fihman, Mihael
Keywords: information society
key skills
digital skills
curriculum
syllabus
informational technologies
electronic services
specializations
credits
informational system
societate informaţională
competenţe cheie
competenţe digitale
plan de învăţămînt
tehnologii informaţionale
servicii electronice
specializări
credite
sistem informaţional
Issue Date: 2012
Publisher: USARB
Citation: Guţan, Valeriu. Sistemul de formare la viitorii specialişti a competenţelor de utilizare a tehnologiilor informaţionale / Valeriu Guţan, Ion Olaru, Mihael Fihman // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. - Bălţi. - 2012. - P. 91-93.
Abstract: This paper deals with some elements of digital competenece skills in terms of the information society in Republic of Moldova and Israel. Some of the organizational features of the didactic-training process were analyzed at the “Alecu Russo“ State University of Bălţi and at the undergraduate educational institution Tikhon Makif Dalet of Ashdod, Israel.
În lucrare sînt descrise unele elemente ale sistemului de formare a competenţelor digitale în condiţiile societăţii informaţionale în Republica Moldova şi Israel. Sînt analizate unele particularităţi de organizare a procesului instructiv-didactic în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi în instituţia preuniversitară de învăţămînt Tihon Makif Dalet din Ashdod, Israel.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2568
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gutan_91-93_conf_econom_2012.pdf613,47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons