Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2565
Title: Investiţia în capitalul uman - cauza fundamentală a dezvoltării durabile [Articol]
Authors: Dumbrăveanu, Lilia
Keywords: investissement
frais
le capital humain
éducation
étudiant
entreprise
société
formation continue
croissance économique
avenir
migration
emplois
salaire
qualités productives
technologies de l'information
financer
investiţie
cheltuieli
capital uman
învăţămînt
educaţie
student
angajat
firmă
societate
formare continuă
creştere economică
viitor
migraţie
exod de creiere
locuri de muncă
salariu
calităţi productive
tehnologii informaţionale
finanţe
Issue Date: 2012
Publisher: USARB
Citation: Dumbrăveanu, Lilia. Investiţia în capitalul uman - cauza fundamentală a dezvoltării durabile / Lilia Dumbrăveanu // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. - Bălţi. - 2012. - P. 63-65.
Abstract: Le concept de capital humain se réfère au fait que les gens investissent en eux-mêmes à travers l'éducation, la formation, soins médicaux ou d'autres activités qui augmentent les revenus futurs en augmentant leurs gains à vie. Investir dans le capital humain est une activité visant à assurer une augmentation de qualités productives de la personne, d'obtenir des revenus supplémentaires dans une période ultérieure. Développement du capital humain implique des investissements importants dans le système d'éducation public. Seule une éducation de qualité peut offrir et d'augmenter le potentiel d'innovation et d'adaptation des sociétés modernes, atteindre la haute performance, capitalisant qualités spécifiques de l'économie moderne, basée sur la connaissance, l'infor¬mation et de concurrence. Investissements dans le capital humain suppose des avantages individuels, pour les entreprises et pour la société. L'inno¬va¬tion scientifique décrirait l'approche systémique de capital humain grâce à la corrélation entre l'éducation, la santé et la migration.
Conceptul de capital uman se referă la faptul că oamenii investesc în ei înşişi prin educaţie, formare, îngrijire medicală sau alte activităţi, care sporesc veniturile viitoare prin creşterea cîştigurilor pe întreaga durată a vieţii. Investiţia în capitalul uman reprezintă orice activitate menită să asigure o sporire a calităţilor productive ale persoanei, în scopul obţinerii unor venituri suplimentare într-o perioadă ulterioară şi presupune beneficii atît pentru individ, firme, cît şi societate. Dezvoltarea capitalului uman presupune importante investiţii în sistemul educaţiei publice şi asigurarea condiţiilor necesare pentru furnizarea unor servicii de calitate. Doar o educaţie de calitate poate asigura şi spori potenţialul de inovaţie şi adaptare a societăţilor moderne, atingerea unor performanţe înalte, capitalizînd calităţile specifice ale economiei moderne, întemeiată pe cunoştinţe, informaţie şi competiţie. Noutatea ştiinţifică s-ar rezuma în abordarea sistemică a capitalului uman prin prisma corelaţiei dintre educaţie, sănătate şi migraţiune.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2565
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dumbraveanu_63-65_conf_econom_2012.pdf673,77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons