Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2563
Title: Pregătirea specialiştilor pentru evidenţa financiar-contabilă cu soft-uri specializate [Articol]
Authors: Cozniuc, Octavian
Popov, Lidia
Keywords: 1C – Entreprise
DBMS
1C – Entreprise
SGBD
Issue Date: 2012
Publisher: USARB
Citation: Cozniuc, Octavian. Pregătirea specialiştilor pentru evidenţa financiar-contabilă cu soft-uri specializate / Octavian Cozniuc, Lidia Popov // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. - Bălţi. - 2012. - P. 87-90.
Abstract: This paper aims at training professional accountants and describes in brief a certain software designed for financial and accounting records of a company. This software is an informational system because most accounting operations are automated. According to a survey carried out by the Ministry of Finance of the Republic of Moldova, 70% of businesses agents use this software in their financial and accounting records.
Lucrarea dată este orientată spre pregătirea specialiştilor din domeniul contabilităţii şi descrie destul de succint un soft destinat pentru evidenţa financiar-contabilă la o întreprindere. Acest soft reprezintă un sistem informatic, deoarece majoritatea operaţiilor contabile sînt automatizate. Conform unui sondaj realizat de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, 70% din agenţii economici folosesc în evidenţa financiar-contabilă acest soft.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2563
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cozniuc_87-90_conf_econom_2012.pdf874,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons