Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2559
Title: Implicarea bibliotecarilor în acţiunile de evaluare a activităţii bibliotecii - garanţia managementului calităţii totale [Articol]
Authors: Harconiţa, Elena
Keywords: managementul calităţii
calitatea serviciilor de bibliotecă
Biblioteca Ştiinţifică USARB
Issue Date: 2005
Publisher: USARB
Citation: Harconiţa, Elena. Implicarea bibliotecarilor în acţiunile de evaluare a activităţii bibliotecii - garanţia managementului calităţii totale / Elena Harconiţa // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2005. – Vol. 1. – P. 168-175. – ISBN 9975-931-97-9.
Abstract: În articol se relatează despre managementul calităţii în Biblioteca Ştiinţifică USARB făcîndu-se referire la literatura de specialitate. Sistemul de management al calităţii prevede autoevaluarea şi acreditarea, ideea principală a acesteia fiind îmbunătăţirea continuă a calităţii în instituţia de învăţămînt, la care, cu multă competenţă, sîrguinţă şi modestie participă şi bibliotecarii universitari.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2559
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Harconita_E_evaluare_biblioteci.pdfArticol526,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.