Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2549
Title: Pregătirea specialiştilor fizicieni şi cerinţele pieţei mincii - analiza comparată din Republica Moldova şi România [Articol]
Authors: Abramciuc, Valeriu
Keywords: specialists physicists
labor market
comparative analysis
specialişti fizicieni
piaţa muncii
analiza comparativă
Issue Date: 2012
Publisher: USARB
Citation: Abramciuc, Valeriu. Pregătirea specialiştilor fizicieni şi cerinţele pieţei mincii - analiza comparată din Republica Moldova şi România / Valeriu Abramciuc // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. - Bălţi. - 2012. - P. 83-86.
Abstract: In the present paper is presented a brief comparative analysis of training specialist’s physicists, in the Republic of Moldova and Romania, in the market economy, relative to labor market requirements.
În lucrare este prezentată, succint, analiza comparativă a pregătirii specialiştilor fizicieni, în Republica Moldova şi în România, în condiţiile economiei de piaţă, raportată la cerinţele pieţei muncii.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2549
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abramciuc_83-86_conf_econom_2012.pdf829,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons