Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2546
Title: Locul şi rolul deontologiei profesionale în formarea specialistului din domeniul dreptului [Articol]
Authors: Capcelea, Valeriu
Keywords: deontologie profesională
etică profesională
deontologia juristului
cultură morală
Issue Date: 2005
Publisher: USARB
Citation: Capcelea, Valeriu. Locul şi rolul deontologiei profesionale în formarea specialistului din domeniul dreptului / Valeriu Capcelea // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2005. – Vol. 1. – P. 18-20. – ISBN 9975-931-97-9.
Abstract: Autorul vorbeşte despre rolul pe care îl are deontologia profesională a juristului în activitatea sa profesională. Aceasta reprezintă nişte coduri morale specifice exponenţilor unor profesii anumite care asigură caracterul moral al interacţiunilor determinate sau însoţite de activitatea profesională. Etica juridică este determinată de specificul activităţi profesionale a juristului, de particularităţile lui morale şi de situaţia socială. Particularităţile activităţii juristului sînt atît de originale şi atît de mult afectează drepturilre şi interesele oamenilor, încît cer niste caracteristici aparte din punctul de vedere al influenţei lor asupra conţinutului moral al acestei activităţi.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2546
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Capcelea_V_deontologie_profesionala.pdf330,25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons