Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2515
Title: Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. Intern. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005, Bălţi. Vol. II
Authors: Cabac, Valeriu
Gagim, Ion
Priţcan, Valentina
Pereteatcu, Maria
Musteaţă, Liliana
Keywords: calitatea educaţiei
pregătirea specialiştilor
învăţămînt superior
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
conferinţe ştiinţifice
formarea specialiştilor
Issue Date: 2005
Publisher: USARB
Citation: "Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode", conf. şt. intern. a profesorilor (2005; Bălţi). Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. Intern. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005, Bălţi / col. de red.: V. Cabac, I. Gagim, V. Priţcan, M. Pereteatcu. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2005. – Vol. 2. – 168 p. – ISBN 9975-931-97-9.
Abstract: Volumul include comunicările prezentate în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode”, consacrată aniversării a 60 de ani din ziua fundării Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. În această culegere şi-au publicat articolele mai mulţi cercetători din ţară şi de peste hotare, abordând în exclusivitate problema calităţii în formarea specialiştilor în învăţământul superior.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2515
ISBN: 9975-931-97-9
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
caliatea_formarii_conf_2005_vII_Ganea.pdf2,05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons