Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2512
Title: Valorificarea capitalului uman prin perfecţionarea procesului de integrare a specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii [Articol]
Authors: Garbuz, Veronica
Keywords: unemployment
young graduatse
human capital
management of human resources
labor market
specialities
higher education
workforce need
development
şomaj
tineri absolvenţi.
capitalul uman
managementul resurselor umane
piaţa muncii
specialităţi
învăţămînt superior
calificare
necesarul forţei de muncă
dezvoltare
Issue Date: 2012
Publisher: USARB
Citation: Garbuz, Veronica. Valorificarea capitalului uman prin perfecţionarea procesului de integrare a specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii / Veronica Garbuz // Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale : Materialele Conf. şt.-practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011. - Bălţi. - 2012. - P. 37-40.
Abstract: The high level of graduate unemployment, even though has been acknowledged as one of the most distinctive characteristics of the Moldavian labour market, has not attracted enough attention in the academic literature. This paper investigates how the employment situation of young graduates varies according to their field of study. The findings of this study highlight the need for drastic reforms of the higher education system and on the labour market. Labour market policies in the Republic of Moldova give high priority to prevention and reduction of unemployment among young people. This is reflected in the National Development Strategy for 2008-2011, the National Employment Strategy 2007-2015, the draft Strategy for Vocational Education and Training (2008-2015), the Labour Code, the National Youth Strategy (2009-2015) and the Law on Youth (adopted in 1999).
Nivelul înalt al şomajului în rîndul absolvenţilor, chiar dacă a fost recunoscut ca una dintre caracteristicile cele mai distinctive ale pieţei forţei de muncă din Moldova, nu a atras atenţie suficientă în literatura de specialitate. Această lucrare investighează modul în care situaţia ocupării forţei de muncă a tinerilor absolvenţi variază în funcţie de domeniul lor de studiu. Rezultatele acestui studiu subliniază necesitatea unor reforme drastice ale sistemului de învăţămînt superior şi pe piaţa forţei de muncă. Politicile pieţei muncii în Republica Moldova acordă prioritate înaltă la prevenirea şi reducerea şomajului în rîndul tinerilor. Acest lucru este reflectat în Strategia Naţională de Dezvoltare pentru anii 2008-2011, Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de muncă pentru anii 2007-2015, proiectul Strategiei pentru Educaţie şi Formare Profesională (2008-2015), Codul Muncii, Strategia Naţională de Tineret (2009-2015) şi Legea cu privire la Tineret (adoptată în 1999).
URI: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/2512
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
garbuz_37-40_conf_econom_2012.pdf612,49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons