Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2472
Title: Ghid de practică pedagogică la specialitatea „Educaţia tehnologică” (ciclul I, studii superioare de licenţă) şi la specializarea „Tehnologii de instruire şi producere” (ciclul II, studii superioare de master)
Authors: Fotescu, Emil
Beşliu, Vitalie
Keywords: educaţie tehnologică
curriculum universitar
practică pedagogică
tehnologii didactice
Issue Date: 2016
Publisher: USARB
Citation: Fotescu, Emil. Ghid de practică pedagogică la specialitatea „Educaţia tehnologică” (ciclul I, studii superioare de licenţă) şi la specializarea „Tehnologii de instruire şi producere” (ciclul II, studii superioare de master) / Emil Fotescu, Vitalie Beşliu ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra Ştiinţe fizice şi inginereşti. - Bălţi : [S.n.], 2016. - 13 p.
Abstract: Ghidul este predestinat pregătirii studenţilor ciclului I, ciclului II pentru practica pedagogică, care se promovează începînd cu anul I de studiu în diferite semestre, diferiți ani de studiu. Practica pedagogică este o punte de legătură între Universitate şi Instituţiile preuniversitare de învăţămînt (în care vor activa în viitor absolvenţiiuniversităţii) prin intermediul Unităţii-bază de realizare a stagiului de practică, contribuind astfel la trecerea lentă de la viaţa universitară la viaţa şcolară.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2472
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ghid.pdf453,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons