Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2469
Title: Pedagogie generală : note de curs
Authors: Nasu, Ilie
Keywords: pedagogie
pedagogie generală
note de curs
Issue Date: 2010
Publisher: USARB
Citation: Nasu, Ilie. Pedagogie generală : Note de curs / Ilie Nasu ; recenzent: Lidia Stupacenco ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra de Pedagogie, Învăţămînt Primar şi Educaţie Preşcolară. - Bălţi, 2010. - 95 p.
Abstract: Obiectul pedagogiei este educaţia-pregătirea generaţiilor tinere pentru viaţă în societate. Acest proces constă în transmiterea de către generaţiile adulte a experianţei social-istorice a omenirii generaţiilor tinere şi tilizarea acestei experienţe de către genetaţia tînără în mod activ pentru asigurarea progresului social. Important este faptul, că generaţiile tinere, odată cu însuşirea cunoştinţelor acumulate şi formarea anumitor priceperi, deprinderi de muncă şi experienţă de comportament social, sunt nevoite şi obligate de a dezvolta baza de cunoştinţe, să le adapteze la condiţiile noi de viaţă şi activitate, care sînt diferite de cele în care au activat generaţiile precedente. Numai în aşa caz va fi mişcare înaite, se va asigură progresul social. Educaţia în sens larg social - înfluenţa omului de către realitatea ce-l înconjoară în întregime.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2469
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ped_gen.pdf968,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons