Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2446
Title: Modelarea sarcinii didactice în credite [Articol]
Authors: Cabac, Valeriu
Keywords: credite transferabile
sarcini didactice
activitate didactică
Issue Date: 2005
Publisher: USARB
Citation: Cabac, Valeriu. Modelarea sarcinii didactice în credite / Valeriu Cabac // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. Şt. Intern. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alecu Russo", 5-7 oct. 2005. – Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2005. – Vol.2. – P. 6-12. – ISBN 9975-931-97-9.
Abstract: Una din activităţile prioritare în realizarea prevederilor procesului de la Bologna îl constituie implementarea sistemului de credite transferabile. Se recomandă a implementa în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova sistemul european de credite (ECTS). Introducerea creditului ca unitate de măsură al muncii studentului impune introducerea unei unităţi asemănătoare de măsură a muncii cadrelor didactice universitare. În articol este propus un model de măsurare a sarcinii didactice în credite.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/2446
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cabac_V_madelarea.pdf583,75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons