Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2438
Title: „Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale”, conf. şt.-practică intern. (2011 ; Bălţi)
Other Titles: Integration of higher education professionals into the labour market: national and international aspects : Materials of the Intern. Sci. Practical Conf., 21-22 oct. 2011
Authors: Şleahtiţchi, Maria
Movilă, Irina
Trusevici, Alla
Stanţieru, Svetlana
Codreanu, Aurelia
Poh, Larisa
Bogdan, Silvia
Keywords: piaţa muncii
învăţămînt superior
integrare internaţională
conferinţe ştiinţifice
Issue Date: 2012
Publisher: USARB
Citation: Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale”, conf. şt.-practică intern. (2011 ; Bălţi) : Materialele Conf. şt.-Practice Intern., Bălţi, 21-22 oct. 2011 = Integration of higher education professionals into the labour market: national and international aspects : Materials of the Intern. Sci. Practical Conf., 21-22 oct. 2011 / colegiul de red. şt.: Maria Şleahtiţchi, Irina Movilă, Alla Truseviсi [et al.] ; colegiul de red. (filol.): Svetlana Stanţieru, Aurelia Codreanu, Larisa Poh, Silvia Bogdan. -Bălţi : Presa univ. Bălţeană , 2012. - 168 p. : tab., fig.- Bibliogr. ascunsă - ISBN 978-9975-50-069-2. Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie
Abstract: Conferinţa „Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale” face bilanţul unei etape importante în dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice la una din cele mai solicitate facultăţi, unde din an în an vin tot mai mulţi doritori de a-şi face studiile universitare. Problemele care vor fi luate în discuţie în secţiunile anunţate: Adaptarea profesională a specialiştilor din domeniul managementului şi marketingului pe piaţa muncii; Pregătirea specialiştilor în domeniile: contabilitate, finanţe, analiză economică, audit; Exigenţele pieţei muncii şi specificul formării profesionale a specialiştilor în domeniul dreptului; Exigenţele pieţei muncii şi specificul formării profesionale a specialiştilor în domeniul dreptului; Management educaţional / cultural: standardele profesionale şi piaţa muncii; Management educaţional / cultural: standardele profesionale şi piaţa muncii; Pregătirea specialiştilor de limbi străine în conformitate cu cerinţele pieţei muncii, fac dovada abordării moderne a problemelor societăţii, prin perspectivă pluridisciplinară şi/sau interdisciplinară a punctelor de vedere şi a soluţiilor care vor urma.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2438
ISBN: 978-9975-50-069-2
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
integrare_specialist_conf_econom_2012.pdf5,54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons