Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2412
Title: Dinamica competenţei profesionale a profesorului de muzică [Articol]
Authors: Babii, Vladimir
Keywords: competenţe profesionale
profesor de muzică
educaţie muzicală
Issue Date: 2005
Publisher: USARB
Citation: Babii, Vladimir. Dinamica competenţei profesionale a profesorului de muzică / Vladimir Babii // Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. Şt. Intern. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo”, 5-7 oct. 2005. – Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2005. – Vol.2. – P.26-31. – ISBN 9975-931-97-9.
Abstract: Competenţa profesională a unui pedagog-muzician este de natură dinamică, deoarece, chiar simpla documentare a reuşitei într-o activitate, fixată la un anumit nivel şi verificată peste un timp, va demonstra cu totul alt nivel, ceea ce confirmă ideea despre proprietatea dinamică a competenţei profesionale. Studiul reuşitei profesionale implică necesitatea delimitării componentelor competenţei profesionale. Pentru un profesor de educaţie muzicală lista unor asemenea componenţe o formează: cunoştinţele, priceperile şi deprinderile profesionale.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/2412
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babii_L_competente_profesionale.pdf554,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons