Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2327
Title: Совершенствование инклюзивной подготовки педагогов в условиях постуниверситетского образования [Articol]
Authors: Зорило, Лариса
Keywords: studii postuniversitare
educația incluzivă
copiii cu nevoi educaționale speciale
graduate studies
inclusive education
children with special educational needs
Issue Date: 2016
Publisher: USARB
Citation: Зорило, Лариса. Совершенствование инклюзивной подготовки педагогов в условиях постуниверситетского образования / L. Zorilo // Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi viitor : Materialele conf. şt. intern. : consacrată celor 70 de ani de la fondarea univ. bălţene din 8 oct. 2015. – Bălţi, 2016. – Vol. II. – P. 14-17. – ISBN 978-9975-50-178-1.
Abstract: The article discusses the problem of teachers’ pre-university training to work in inclusive schools. The author highlights the work of the scientific project "Optimization of the inclusive training of primary school teachers and kindergarten teachers in continuing education." Also the author describes the scientific ideas involving the use of modern innovative technologies.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/2327
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zorilo_L._incluzivn_obrazovanie.pdf665,38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons