Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2312
Title: Interuniversitaria : Materialele Colocviului Şt. Studenţesc, consacrat aniversării a 65-a de la fondarea Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 29 oct. 2010, ed. a 6-a. Vol. II
Authors: Sirota, Elena
Stanţieru, Svetlana
Bîrsanu, Aurelia
Ciobanu, Silvia
Keywords: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
conferinţe ştiinţifice
studenţi
masteranzi
comunicări ştiinţifice
Issue Date: 2011
Publisher: USARB
Citation: „Interuniversitaria”, colocviul şt. studenţesc (6 ; 2010 ; Bălţi). Interuniversitaria : Materialele Colocviului Şt. Studenţesc, consacrat aniversării a 65-a de la fondarea Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 29 oct. 2010, ed. a 6-a / colegiul de red.: Elena Sirota, Svetlana Stanţieru, Aurelia Bîrsanu [et al.] ; cop.: Silvia Ciobanu. - Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2011. – Vol.2. –164 p.
Abstract: În volumul dat sînt adunate comunicările studenţilor şi masteranzilor de la Secţiunile: Exegeze, Traduceri şi discursivitate, Cercetări în domeniul lingvisticii şi Cercetări în domeniu economiei prezentate în cadrul Colocviului Ştiinţific Studenţesc, consacrat aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, din 29 octombrie 2010
URI: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/2312
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/usarb/inter6_vol2.pdf
ISBN: 978-9975-50-064-7
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Colocviul_studentesc_vol2.pdf4,16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons