Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2276
Title: 2005-2015 Deceniul internaţional al programului Apă pentru viaţă [Resursă electronică] : Expoziţie
Authors: Lîsîi, Ala
Răileanu, Ludmila
Keywords: mediu înconjurător
protecţie
apă
calitate
Issue Date: 2015
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: 2005-2015 Deceniul internaţional al programului Apă pentru viaţă : [Expoz. on-line] / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizatori: Ala Lîsîi, Ludmila Răileanu. – [Bălţi], 2015
Abstract: Ziua Mondială a Apei se sărbătoreşte anual în data de 22 martie. Sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are ca scop aducere în atenţia opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative şi calitative a apelor şi de a pune în adevărata lumină rolul, îndatoririle şi responsabilităţile celor cu atribuţii în întreţinerea, valorificarea şi protejarea surselor de apă.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/2276
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem/apa.pdf
Appears in Collections:Multimedia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
apa_pentru_viata.pdf11,01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons