Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2154
Title: Teoria şi metodica educaţiei fizice a copiilor de vîrsta preşcolară : Curs de prelegeri
Authors: Mihailov, Maria
Keywords: prelegeri universitare
educaţie fizică
educaţie preşcolară
Issue Date: 2012
Publisher: USARB
Citation: Mihailov, Maria. Teoria şi metodica educaţiei fizice a copiilor de vîrsta preşcolară : Curs de prelegeri / Maria Mihailov ; Univ. de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte, Catedra Ped., învăţămînt Primar şi Preşcolar. -Bălţi , 2012. - 179 p. : tab. Bibliogr.: p. 179.
Abstract: Actualitatea acestui curs de prelegeri este indiscutabilă pentru viitorii specialişti în domeniul educaţiei preşcolare. Cursul de prelegeri elaborat de lectorul superior universitar Maria Mihailov cuprinde 13 unităţi de conţinut fiecare din ele incluzând de la 2 la 5-6 subiecte. Cursul de prelegeri este conceput ca un instrument de lucru util pentru studenţii specializării corespunzătoare şi urmăreşte să răspundă atât nevoii de informare, cât şi celei de formare de deprinderi şi competenţe în domeniul educaţiei fizice pentru copiii din instituţiile preşcolare. Din această perspectivă, remarcăm faptul că cursul dat este conceput în acord cu Planul de învăţământ pentri ciclul I – studii de licenţă pentru specialitatea ―Pedagogie în învăţământul primar şi preşcolar. Autoarea elucidează competenţele specifice ale disciplinei la nivel de competenţe cognitive, capacităţi şi atitudini. Toate categoriile de informaţii incluse în capitolele corespunzătoare sunt prezentate într-un limbaj accesibil şi util pentru realizarea acţiunilor educative.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2154
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ed_fizic.pdf1,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons