Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2115
Title: Facultatea de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie : Un deceniu de formare şi cercetare
Authors: Fotescu, Maria
Scurtu, Elena
Nagherneac, Anna
Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Ciobanu, Silvia
Keywords: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Facultatea Ştiinţe ale naturii şi agroecologie
Biblioteca Ştiinţifică a USARB
bibliografii
Issue Date: 2013
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Facultatea de Ştiinţe ale naturii şi Agroecologie : Un deceniu de formare şi cercetare / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu, Anna Nagherneac ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; design/cop./machetare : Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2013. – 185 p. : fot. – (Facultas Biography - USARB). – ISBN 978-9975-50-115-6.
Abstract: Lucrarea este consacrată Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie care în 2013 a împlinit 10 ani de activitate. Este prima din noua colecţie editoriala a Bibliotecii Ştiinţifice „Facultas Biography – USARB”. Conţine informaţii despre realizările ştiinţifice şi didactice ale Facultăţii timp de 10 ani : formarea specialiştilor de înaltă calificare, rezultate de success în cercetarea ştiinţifică, promovarea manifestărilor ştiinţifice cu participare internaţională, diversitate în organizarea practicii studenţilor. Capitolul “Contribuţii ştiinţifico-didactice ale profesorilor Facultăţii” oferă informaţie despre cele aproape 800 titluri ale publicaţiilor profesorilot Facultăţii editate timp de 10 ani.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2115
ISBN: 978-9975-50-115-6
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
st_naturii.pdf11,35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons