Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2110
Title: Особенности фазообразования при проникновении в алюминий компонентов воздуха и железа в процессе электроискрового легирования [Articol]
Authors: Герцрикен, Д. С.
Мазанко, В. Ф.
Миронов, Д. В.
Миронов, В. М.
Михайлов, В. В.
Перетятку, П. В.
Кракан, К. Д.
Keywords: электроискровое легирование
формирование новых фаз
рабочая среда
железный порошок
aliere prin scântei electrice
formarea noilor faze
mediu de prelucrare
pulbere de fier
electro-spark alloying
formation of new phases
processing media
iron powder
Issue Date: 2014
Publisher: USARB
Citation: Герцрикен, Д. С. Особенности фазообразования при проникновении в алюминий компонентов воздуха и железа в процессе электроискрового легирования / П. В. Перетятку, Д. С. Герцрикен, В. Ф. Мазанко, и др. // . Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente : rev. şt. a profilului de cercetare „Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări”. - 2014. - Nr 1. - P. 32-37. - ISSN 1857-0437.
Abstract: Особенности фазообразования при проникновении в алюминий компонентов воздуха и железа в процессе электроискрового легирования представлены в данной работе. Результаты исследований доказывают, что в процессе внедрения легирующих элементов при электроискровом разряде обнаружено проникновение в обрабатываемую поверхность газов рабочей среды, а использование железного порошка в процессе формирования покрытий из металлов исплавов позволяет получить в поверхностных слоях свойства, обеспечивающие необходимые эксплуатационные характеристики.
În lucrare sunt prezentate particularităţile formării fazelor în procesul alierii prin scîntei electrice lă pătrunderea componentelor aerului şi a fierului în aluminiu. Rezultatele cercetărilor au demonstrat că în procesul introducerii elementelor de aliere la descărcarea prin scîntei electrice s-a depistat pătrunderea în suprafaţa prelucrată a gazelor mediului în care se efectuează prelucrarea, iar utilizarea pulberilor de fier în procesul formării acoperirilor de metale şi aliaje permite obţinerea în straturile superficiale proprietăţile care asigură caracteristicile de exploatare necesare.
This paper presents peculiarities of phase formation at the ingress of air and iron components in aluminum by electro-spark alloying. Research results have shown that at the introduction of alloying elements on electric spark discharge the ingress of the gas from the processing media in the work surface was detected, and the use of iron powder in the formation of coatings of metals and alloys allows to gain properties that provide required operating characteristics in the superficial layers.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2110
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavel_Pereteatcu_fizteh_2014_1.pdf513,06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons