Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2090
Title: Elemente de lingvistică a discursului : Monografie
Authors: Coşciug, Angela
Keywords: lingvistică
discursul – unitate a limbajului
conector
joncţiune
economizor
conexiune formală şi semantică
contur semantic
substituire
sintetizare
calificare
intensificare
temă
remă
bloc semantico-sintactic
integritate semantică
Issue Date: 2005
Publisher: USARB
Citation: Coşciug, Angela. Elemente de lingvistică a discursului : Monografie / A. Coşciug ; Univ. de Stat „A. Russo”. -Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2005. - 177 p. - (Studii de text şi discurs ; Vol.1).- ISBN 9975-931-47-2: Bibliogr.: p. 160-177.
Abstract: Lucrarea cercetează un spectru larg de probleme ştiinţifice şi concepte adiacente, luate în discuţie în mod reuşit ca condiţie sine qua non a investigaţiei. De exemplu: discursul – unitate a limbajului, conector, recurenţă, joncţiune, economizor, conexiune formală şi semantică, contur semantic, substituire, sintetizare, calificare, intensificare, temă, remă, su-perfrază, bloc semantico-sintactic, coerenţă, coeziune, integritate semanti-că, modalitate, substituit, substitut, personalitate, axiologie, identificare etc. În felul acesta monografia prezintă un studiu original cu o structură logică generată de natura materiei practice şi teoretice supuse analizei. Investigaţia realizată de autoare se înscrie în contextul celor mai recente orientări din domeniul lingvisticii discursului, avînd ca reper progresia discursului, privită din perspectiva emiţătorului şi receptorului.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2090
ISBN: 9975-931-47-2
Appears in Collections:Monografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
elem_lingv_discurs.pdfhttp://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/cosciug/elem_lingv_discurs.pdf1,08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons