Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2061
Title: Research on electro-spark alloying regularities at additional action on the process by electric current
Authors: Pereteatcu, Pavel
Cracan, C.
Keywords: aliere prin scîntei electrice
curent electric
adaosul de masă catodică
calitatea suprafeţei
electro-spark alloying
electric current
cathode mass growth
surface quality
Issue Date: 2013
Publisher: USARB
Citation: Pereteatcu, Pavel. Research on electro-spark alloying regularities at additional action on the process by electric current / P. Pereteatcu, C. Cracan // Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente : rev. şt. a profilului de cercetare „Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări”. - 2013. - Nr 2. - P. 20-23.
Abstract: Regularităţile alierii prin scîntei electrice cu acţiunea suplimentară asupra procesului a curentului electric se studiază în acest articol. Experimental s-a stabilit că, sub acţiunea suplimentară a curentului electric care trece prin piesa de lucru-catod, viteza de formare a straturilor de depunere creşte de cca. 2-4 ori şi sporeşte calitatea suprafeţei prelucrate.
Regularities of electro-spark alloying at additional action on the process by electric current are studied in this paper. It was experimentally established that, under the supplementary action of the electric current passing through the workpiece-cathode, the speed of deposition layer formation increases by about 2-4 times and the quality of the machined surface enhances.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2061
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pereteatcu_fizteh_2013_2_020_023.pdf241,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons