Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2043
Title: Tehnologii de prelucrare a materialelor conductibile cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls
Authors: Topală, Pavel
Stoicev, Petru
Keywords: tehnologia materialelor
prelucrarea materialelor
descărcări electrice în impuls
Issue Date: 2008
Publisher: USARB
Citation: Topală, Pavel. Tehnologii de prelucrare a materialelor conductibile cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls / Pavel Topală ; Petru Stoicev. -Ch. : Tehnica-Info , 2008. - 265 p. : il., fig., tab.- ISBN 978-9975-910-61-3: Bibliogr.: p. 260-265.
Abstract: În monografie sînt sintetizate rezultatele cercetărilor teoretice şi exprimentale privind amorsarea şi dezvotarea descărcărilor electrice în impuls între electrozii situaţi în mediu dielectric, efectelor provocate de interacţiunea canalului de plasmă cu suprafeţele electrozilor. Este propus un nou model fizic al prelevării materialului la electroeroziune în baza dezvoltării undelor capilare pe suprafaţa metalului lichid în cîmpul electric al descărcărilor electrice în impuls. În calitate de surse de cîmpuri electrice şi căldură sînt considerate petele electrodice. Sînt prezentate procedee tehnologice de modificare a microgeometriei suprafeţelor, formării straturilor de depunere din materiale compacte şi pulberi, tratarii termice şi chimico-termice superficiale cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls. Monografia este desinată specialiştilor din domeniul tehnologiilor neconvenţionale de prelucrare a materialelor, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor, inginerilor şi studenţilor de la facultăţile de profil.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2043
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/topala/materiale.pdf
ISBN: 978-9975-910-61-3
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
materiale.pdfhttp://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/topala/materiale.pdf4,3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons