Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/2034
Title: Proprietăţile termice ale probelor metalice supuse acoperirii prin metoda scânteiei electrice în intervalul de temperaturi 78...700 K
Other Titles: Thermal properties of metal samples subjected to allowing using electric spark within the temperature interval (78…700) k
Authors: Cheptea, Virgil
Băncilă, Simion
Keywords: prelucrare electrică a materialelor
prelucrare electrochimică a metalelor
Issue Date: 2012
Publisher: USARB
Citation: Cheptea, Virgil.Proprietăţile termice ale probelor metalice supuse acoperirii prin metoda scânteiei electrice în intervalul de temperaturi 78...700 K / V. Cheptea, S. Băncilă // Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente : rev. şt. a profilului de cercetare „Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări”. - 2012. - Nr 1. - P. 43-48.
Abstract: Sunt prezentate rezultate experimentale despre dependenţa capacităţii termice specifice de temperatură, de timpul specific de aliniere (t) şi de energia (W) impulsului descărcării electrice pentru probe din cupru aliate cu argint, din oţel-3 şi din titan acoperite cu crom. Se arată că, la temperaturi T>θD, prezenţa impurităţilor şi neomogenităţilor, care apar în procesul acoperirii prin scânteie în probele cercetate, modifică amplitudinea şi frecvenţa oscilaţiilor atomilor în jurul poziţiilor de echilibru, prin urmare, modifică şi energia, fapt ce evedenţiază caracterul anarmonic al lor.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2034
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cheptea_fizteh_2012_1_043_048.pdf378,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons