Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1844
Title: Indicaţii metodice de realizare şi susţinere publică a tezei de master. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041 Ştiinţe economice. Denumirea programului de master: Management financiar
Authors: Balînschi, Andrei
Keywords: teză de master
indicaţii metodice
management financiar
Issue Date: 2020
Publisher: USARB
Citation: Balînschi, Andrei. Indicaţii metodice de realizare şi susţinere publică a tezei de master. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041 Ştiinţe economice. Denumirea programului de master: Management financiar / Andrei Balînschi ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Econ. şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe econ.. -Bălţi , 2020. - 46 p. : tab., fig., an.: Bibliogr.: p. 33-34.
Abstract: În Indicaţiile metodice de realizare şi susţinere publică a tezei de master sunt stabilite obiectivele principale ale tezei de master, procedura de selectare și aprobare a temei, modul de selectare şi utilizare a literaturii pe tema aleasă, metodele de elaborare a planului. De asemenea este tratată pe scurt ordinea scrierii textului propriu zis, formatării textului şi materialului ilustrativ, obţinerea avizului conducătorului ştiinţific şi specialiştilor externi, precum şi se explică procedurile de bază ale susţinerii publică tezelor de master. Indicaţiile metodice de realizare şi susţinere publică a tezei de master sunt adresate studenților ciclului II – studii superioare de master, domeniul general de studiu 36 – „Ştiinţe economice” la specializarea „Managementul financiar”.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1844
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balinschii_Ind_metod_Management_Financiar.pdf1,32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons