Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1843
Title: Indicaţii metodice de realizare şi susţinere publică a tezei de master. Pentru studenţii ciclului II - studii superioare de master, codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041 Ştiinţe economice. Denumirea programului de master: Bănci şi asigurări
Authors: Balînschi, Andrei
Keywords: teză de master
indicaţii metodice
bănci
economie
Issue Date: 2020
Publisher: USARB
Citation: Balînschi, Andrei. Indicaţii metodice de realizare şi susţinere publică a tezei de master. Pentru studenţii ciclului II - studii superioare de master, codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041 Ştiinţe economice. Denumirea programului de master: Bănci şi asigurări / Andrei Balînschi ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Econ., şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe econ.. - Bălţi , 2020. - 45 p. : tab., fig., an.: Bibliogr.: p. 32-33.
Abstract: În Indicaţiile metodice de realizare şi susţinere publică a tezei de master (pentru programul de master Bănci şi asigurări) sunt stabilite obiectivele principale ale tezei de master, procedura de selectare și aprobare a temei, modul de selectare și utilizare a literaturii pe tema aleasă, metodele de elaborare a planului. De asemenea este tratată pe scurt ordinea scrierii textului propriu zis, formatării textului și materialului ilustrativ, obținerea avizului conducătorului ştiinţific şi specialiştilor externi, precum şi se explică procedurile de bază ale susţinerii publice a tezei de master. Indicaţiile metodice de realizare şi susţinere publică a tezei de master sunt adresate studenților ciclului II – studii superioare de master. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 041 Ştiinţe economice. Denumirea programului de master: Bănci şi asigurări.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1843
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balinschii_Ind_metod_Banci_si_Asigurari.pdf1,14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons