Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1841
Title: Ghidul practicii pedagogice la fizică. Specialitatea 141.03 Fizică şi 141.02 Informatică
Authors: Popa, Mihail
Gaşiţoi, Natalia
Abramciuc, Valeriu
Keywords: fizică
practică pedagogică
Issue Date: 2016
Publisher: USARB
Citation: Popa, Mihail. Ghidul practicii pedagogice la fizică. Specialitatea 141.03 Fizică şi 141.02 Informatică / Mihail Popa ; recenzenţi: Natalia Gaşiţoi, Valeriu Abramciuc ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Econ. şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe fizice şi inginereşti. - Bălţi, 2016. - 22 p. : tab., an. : Bibliogr.: p. 14-19.
Abstract: Practica pedagogică la Fizică constituie o parte componentă obligatorie a procesului de pregătire a profesorilor de fizică şi asigură legătura dintre pregătirea teoretică a viitoarelor cadre didactice şi activitatea lor practică în instituţiile de învăţămînt preuniversitar. În timpul practicii pedagogice studenţii sînt implicaţi efectiv în organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ, accentul punîndu-se pe proiectarea lecţiilor, susţinerea acestora, analiza lecţiilor asistate, urmărindu-se astfel aplicarea cunoştinţelor teoretice în activitatea practică.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1841
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ghid.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons