Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1782
Title: Indicaţii metodice cu privire la promovarea stagiului de practică de specializare pentru studenţii de la Ciclul II, studii superioare de masterat, specializările Psihologie judiciară şi Consiliere psihologică în instituţii şi organizaţii : Domeniul general de studii 32. Ştiinţe sociale
Authors: Priţcan, Valentina
Secrieru, Luminiţa
Keywords: psihologie judiciară
studiu şi învăţămînt(superior)
indicaţii metodice
Issue Date: 2016
Publisher: USARB
Citation: Priţcan, Valentina. Indicaţii metodice cu privire la promovarea stagiului de practică de specializare pentru studenţii de la Ciclul II, studii superioare de masterat, specializările Psihologie judiciară şi Consiliere psihologică în instituţii şi organizaţii : Domeniul general de studii 32. Ştiinţe sociale / V. Priţcan, L. Secrieru ; Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Psihologie. -Bălţi , 2016. - 30 p. : tab.
Abstract: Lucrarea reprezintă indicaţii metodice cu privire la promovarea stagiului de practica de specialitate pentru studenţii se examinează în locul şi rolul practicii de specialitate în planul de învăţământ, obiectivele practicii de specializare, finalităţile formării prin practica de specialitate şi organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică de specialitate.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1782
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
indicatii.pdfhttp://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/pritcan/indicatii.pdf709,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons