Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1732
Title: Diferenţierea instruirii studenţilor în procesul studierii cursului universitar de informatică. Specialitatea 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (informatica) : Autoref. tz. doct. în pedagogie
Authors: Scutelnic, Oxana
Cabac, Valeriu
Keywords: instruire diferenţiată
instrumente de diagnosticare
stil de învăţare
inteligenţe multiple
matricea diferenţelor individuale
profil personal de învăţare
grupare
competenţă
contextualizare
mediu de învăţare virtual
învăţare electronică
Informatică
Issue Date: 2013
Publisher: USARB
Citation: Scutelnic, Oxana. Diferenţierea instruirii studenţilor în procesul studierii cursului universitar de informatică. Specialitatea 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (informatica) : Autoref. tz. doct. în pedagogie / Oxana Scutelnic ; conducător şt.: Valeriu Cabac ; referenţi ofic.: Anatol Gremalschi, Liubov Zastînceanu ; Univ. de Stat din Tiraspol. -Ch. : [S.n.] , 2013. - 30 p. : fig., tab.: Bibliogr.: p. 26-27.
Abstract: În lucrarea este argumentată actualitatea şi importanţa problemei instruirii diferenţiate (ID) a studenţilor în condiţiile unui învăţământ informatizat, este formulat scopul şi obiectivele cercetării, sunt explicitate noutatea şi originalitatea ştiinţifică, importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a cercetării, modalităţile de aprobare a rezultatelor cercetării. Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică, elaborarea şi validarea experimentală a modelului şi tehnologiei instruirii diferenţiate a studenţilor la disciplina „Sisteme de operare” prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1732
Appears in Collections:Autoreferate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Autoreferat Scutelnic.pdf479,92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons