Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1731
Title: Diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii
Authors: Amarfii-Railean, Nelli
Keywords: Întreprinderi
analiză economică
evaluare
diagnostic potenţialului economic
Issue Date: 2013
Publisher: USARB
Citation: Amarfii-Railean, Nelli. Diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii / N. Amarfii-Railean ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie. -Bălţi : Presa universitară bălţeană , 2013. - 182 p. : tab., fig., an.- ISBN 978-9975-50-097-5: Bibliogr.: p. 159-165.
Abstract: În lucrarea dată sunt cercetate posibilităţile adaptării modelelor factoriale internaţionale la practica analitică autohtonă, precum şi posibilităţile implementării tehnologiilor informaţionale moderne în diagnosticul şi estimarea potenţialului economic al întreprinderii. Scopul lucrării constă în argumentarea importanţei diagnosticului potenţialului economic al întreprinderii în condiţiile unei activităţi durabile, delimitarea şi stabilirea elementelor componente şi a factorilor de influenţă asupra potenţialului economic al întreprinderii, studierea modelelor aplicative în acest domeniu la nivel internaţional şi a posibilităţilor utilizării acestora în practica întreprinderilor autohtone, precum şi utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne în domeniul cercetat.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1731
ISBN: 978-9975-50-097-5
Appears in Collections:Monografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Amarfii Diagnosticul.pdf2,52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons