Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1724
Title: Efectul Seebeck în compuşi semiconductori organici [Articol]
Authors: Popa, Mihail
Rusu, Gheorghe Ioan
Keywords: compuşi organici
coeficientul termoelectric seebeck
semiconductori
Issue Date: 2008
Publisher: USARB
Citation: Popa, Mihail. Efectul Seebeck în compuşi semiconductori organici / Mihail Popa, Gheorghe Ioan Rusu // Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente : rev. şt. a profilului de cercetare „Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări”. - 2008. - Nr 2. - P. 21-29.
Abstract: În această lucrare se studiază dependenţa de temperatură a coeficientului Seebeck pentru şase poli (azometin uretani) aromatici sintetizaţi recent. Pentru măsurători au fost folosite eşantioane sub formă de straturi subţiri depuse din soluţie. În calitate de solvent s-a folosit dimetilformaldehida. S-a determinat că polimerii investigaţi posedă caracteristici semiconductoare tipice. S-a stabilit o corelaţie dintre structura moleculară a polimerilor şi valorile parametrilor care definesc proprietăţile lor semiconductoare.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1724
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popa_Mihail_Efectul.pdf217,2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons