Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1720
Title: Формирование социокультурной компетенции у студентов на материале текстов прессы на немецком языке. Специальность: 532.02. Дидактика немецкого языка : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра пед. наук
Authors: Кононова, Татьяна
Keywords: pedagogie
competenţe socioculturale
competenţe comunicative
limba germană
социокультурная компетенция
коммуникативная компетенция
немецкий язык
преподавание в высшей школе
Issue Date: 2015
Publisher: USARB
Citation: Кононова, Татьяна. Формирование социокультурной компетенции у студентов на материале текстов прессы на немецком языке. Специальность: 532.02. Дидактика немецкого языка : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра пед. наук / Татьяна Кононова ; Кишинев. Гос. Пед. Ун-т им. И. Крянгэ. -К. : [S.n.] , 2015 (Tip. Univ. de Stat „A. Russo”). - 30 p. : tab., fig.: Bibliogr.: p. 25-27.
Abstract: Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor de cercetare. înţelegerea interconexiunii şi interdependenţei limbă – cultură a dus la constituirea unui domeniu interdisciplinar în care s-au regăsit mai multe ştiinţe, printre care: lingvistica, culturologia, antropologia culturală, sociolingvistica, comunicarea interculturală. Conceptele de bază ale acestui domeniu sunt: dialogul culturilor, identitate lingvistică, identitate comunicativă, identitate lingvistică secundă, imagine a lumii, imagine lingvistică a lumii, imagine conceptuală a lumii.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1720
Appears in Collections:Autoreferate

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cononova rus.pdf629,11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons