Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.069 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Типологія форм і динаміка українських говірок півночі Молдови : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.01Ігнатенко, Дiана
2016Eufemismele în limbajul actual: particularităţi structurale, semantice şi de utilizare. Specialitatea: 621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba română) : Autoreferatul tezei de doctor în filologieChira, Oxana
2017Aspecte pragmatice ale actului scuzei în limba română. Specialitatea: 621.05. Semiotica; semantică; pragmatică (limba română) : Autoreferatul tezei de doctor în filologieCebotaroş, Viorica; Popa, Gheorghe
2017Formarea culturii etnoartistice la elevi prin valorificarea didactică a Teatrului Popular : Autoreferatul tezei de doctor în ştiinţe pedagogice : Specialitatea: 532.02. Didactica şcolară (Muzica)Gavriliţă, Laura; Gagim, Ion
2016Procese de excitare şi relaxare a moleculelor în medii gazoase. 133.01 – Procese fizice în gaze şi în plasmă : Autoreferatul tezei de doctor în fizicăHîrbu, Arefa
2016Indicatorii lexicali ai aspectualităţii în limba germană : Autoreferatul tezei de doctor în filologie : Specialitatea: 621.04 - Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (limba germană)Guranda, Elvira
2017Particularităţile metodologice de proiectare a traseelor individuale de învăţare a studenţilor în cursurile electronice la informatică (pe exemplul cursului „HTML 5”). Secialitatea 532.02 – Didactica informaticii : Autoreferatul tezei de doctor în științe pedagogiceCabac, Ghenadie
2013Diferenţierea instruirii studenţilor în procesul studierii cursului universitar de informatică. Specialitatea 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (informatica) : Autoref. tz. doct. în pedagogieScutelnic, Oxana; Cabac, Valeriu
2015Formarea competenţei socio-culturale a studenţilor în baza textelor din presa de limbă germană. Specialitatea: 532.02. Didactica limbii germane : Autoref. tz. doct. în ştiinţe ped.Kononova, Tatiana
2015Формирование социокультурной компетенции у студентов на материале текстов прессы на немецком языке. Специальность: 532.02. Дидактика немецкого языка : Автореф. дис. на соиск. ученой степ. д-ра пед. наукКононова, Татьяна