Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1681
Title: Tensiuni remanente în structurile superficiale formate la aliere prin metoda electroeroziunii în cîmp magnetic [Articol]
Authors: Pereteatcu, Pavel
Ursan, Boris
Keywords: tensiuni remanente
straturi superficiale
cîmp magnetic
Issue Date: 2006
Publisher: USARB
Citation: Pereteatcu, Pavel. Tensiuni remanente în structurile superficiale formate la aliere prin metoda electroeroziunii în cîmp magnetic / Pavel Pereteatcu, Boris Ursan // Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente : rev. şt. a profilului de cercetare „Proprietăţile fizice ale substanţelor în diverse stări”. - 2006. - Nr 2. - P. 71-74.
Abstract: În lucrare sînt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale privind aprecierea tensiunilor remanente în straturile superficiale obţinute la alierea prin scântei electrice în cîmp magnetic. Rezultatele cercetărilor experimentale au demonstrat că pentru anumite valori ale vectorului inducţiei câmpului magnetic, mărimea tensiunilor remanente este cu mult mai mică decît în cazul alierii cu scînteie electrică în lipsa cîmpului.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1681
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fizteh_2006_2_pereteatcu.PDF131,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons