Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1615
Title: Strategii de predare-formare a cunoştinţelor muzicale la elevi : Ghid metodologic pentru profesori şi studenţi
Authors: Tetelea, Margarita
Crişciuc, Viorica
Morari, Marina
Stanţieru, Svetlana
Pâslaru, Vlad
Evdochimov, Liliana
Keywords: educaţie muzicală
cunoştinţe muzicale
ghid metodologic
strategii de predare
Issue Date: 2015
Publisher: USARB
Citation: Tetelea, Margarita. Strategii de predare-formare a cunoştinţelor muzicale la elevi : Ghid metodologic pentru profesori şi studenţi / Margarita Tetelea, Viorica Crişciuc ; recenzenţi: Marina Morari, Vlad Pîslaru ; corector: Svetlana Stanţieru ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Arte şi Educaţie Artistică. – Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2015 (Tipogr. Univ. de Stat „Alecu Russo”). – 40 p. – ISBN 978-9975-50-142-2.
Abstract: Ghidul metodologic reprezintă instrumentul didactic al profesorului, elaborat în baza curriculumului la educaţia muzicală pentru clasele primare şi manualul de clasa a II-a, care consemnează un traseu didactic în vederea tehnologiilor de realizare a procesului de predare-formare-evaluare a cunoştinţelor muzicale. Ghidul este conceput ca instrument de proiectare a acțiunii educativ-didactice și este adresat profesorilor de educaţie muzicală și studenţilor.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1615
ISBN: 978-9975-50-142-2
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
strateg_pred_muzic_Ghid.pdf825,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons