Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1543
Title: Calitatea formării profesionale iniţiale în viziunea absolvenţilor şi angajatorilor [Articol]
Other Titles: La qualité de la formation professionnelle initiale dans la vision des diplômés et des employeurs [Articol]
Authors: Neagu, Gheorghe
Keywords: calitatea formării profesionale
necesităţile pieţei forţei de muncă
capitalul uman
indicatori de evaluare
competenţe profesionale
Issue Date: 2014
Publisher: USARB
Citation: Neagu, Gheorghe. Calitatea formării profesionale iniţiale în viziunea absolvenţilor şi angajatorilor = La qualité de la formation professionnelle initiale dans la vision des diplômés et des employeurs / Gheorghe Neagu // Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice int., 22-23 mai 2013. – Bălţi, 2014. – P. 160-166.
Abstract: În acest articol este abordată calitatea formării profesionale iniţiale din perspectivă internă (prin prisma opiniilor studenţilor-absolvenţi ai programelor de licenţă şi ai programelor de masterat de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi) şi din perspectivă externă (în baza analizei percepţiilor absolvenţilor Universităţii, angajaţi în cîmpul muncii în domeniul pe care l-au absolvit, dar şi ale reprezentanţilor angajatorilor) în vederea stabilirii unui diagnostic adecvat stării de fapt a relaţionării Universităţii cu piaţa muncii şi argumentării unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii capitalului uman.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1543
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
160-166Conf. econ. 2013.PDF405,75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons