Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1532
Title: Salarizarea personalului – o direcţie fundamentală a managementului strategic [Articol]
Other Titles: Payment of personnel – a fundamental direction in strategic management [Articol]
Authors: Dumbrăveanu, Lilia
Keywords: salarizare
management strategic
politică de personal
structuri salariale
Issue Date: 2014
Publisher: USARB
Citation: Dumbrăveanu, Lilia. Salarizarea personalului – o direcţie fundamentală a managementului strategic = Payment of personnel – a fundamental direction in strategic management / L. Dumbrăveanu // Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condițiile dezvoltării regionale şi a integrării europene : Materialele conf. şt.-practice int., 22-23 mai 2013. – Bălţi, 2014. – P. 89-93.
Abstract: După cum se ştie, în orice activitate, fie ea de natură economică sau de orice altă natură, salariatul a reprezentat întotdeauna forţa motrice a continuităţii acesteia, iar salariul – un catalizator al activităţii lui, fiind perceput ca o motivaţie permanentă. Din aceste considerente, prin articolul dat s-a stabilit scopul de a aprecia importanţa remuneraţiei personalului şi influenţa lui asupra performanţei întreprinderii prin prisma mai multor obiective urmărite. Astfel, în contextul investigaţiei respective se cercetează determinarea: nivelului de salarizare, ca efect al confruntării cererii cu oferta; problemei salarizării ca factor al apariţiei conflictelor colective de muncă; atribuţiilor managerului resurselor umane în direcţia salarizării; scopurilor specifice ale managementului recompenselor etc.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1532
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89-93Conf. econ. 2013.PDF378,22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons