Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1493
Title: Tradition in pedagogy and linguistics: two footholds in ascention - John Amos Comenius and Eugenio Coseriu
Authors: Şoşu, Luiza
Keywords: Biblie
tradiţie
ştiinţă
secular
filosofie
religie
teologie
sistem de învăţământ
moştenire spirituală
istorie
cultură
valori etice
cercetare
Issue Date: 2015
Publisher: USARB
Citation: Şoşu, Luiza. Tradition in pedagogy and linguistics: two footholds in ascention - John Amos Comenius and Eugenio Coseriu / Luiza Şoşu // Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediţia a 5-a : Materialele Colloquia Professorum din 10 octombrie 2014. - Bălţi. - 2015. - P. 63-67.
Abstract: Ideea prezentării se conţine în motto-ul articolului, ce conţine aserţiunea filosofului italian Giordano Bruno. În ea el face aluzie la celebrele cuvinte ale lui Solomon – „nimic nou nu este sub soare, ce este acum, a fost mai înainte‖ . Deci ea leagă concepţia biblică cu cea carteziană, a cărei strălucit reprezentant G. Bruno a fost. Filosofia lui panteistă, la rândul său, a entuziasmat pe mulţi filosofi, gânditori, poeţi, precum, I.A. Comenius, Spinoza, Leibniz, Goethe. Continuitatea aceasta leagă concepţii şi generaţii. Greşesc cei ce desconsideră tradiţia atât în religie, cât şi în ştiinţă. Veşnica dihotomie – tradiţie şi inovaţie, este ca o forţă motrice în ascensiunea ambelor. Creaţia titanică a lui Comenius în teologie, filozofie, pedagogie, educaţie, acum când marele gânditor intră în al 345 an al eternităţii, rămâne de o autenticitate incontestabilă, fiind exponentul cel mai strălucit tocmai în continuitatea tradiţiei. Toată înţelepciunea divină a Bibliei, toate valorile deontologice şi ştiinţifice ale lumii antice, toate noile idei ale ştiinţei contemporane lui au fost adunate în scrierile şi activitatea lui prodigioasă ia oferit locul de fondator al educaţiei moderne. Spre regret, puţin a fost evaluată şi implementată filosofia lui educaţională. Pentru el pedagogia a început cu religia şi teologia avea ultimul cuvânt în toată sistema lui educaţională. Concepţia lui ar putea întoarce educaţia hipersecularizată modernă pe făgaşurile începuturilor sale epistemologice triumfale.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1493
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8-13.PDF336,07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons