Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1445
Title: Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice Intern., 22-23 mai 2013
Other Titles: The Competitiveness of human capital on labor market in terms of regional development and european integration : Conf. Proc., 22-23 May 2013
Authors: Movilă, Irina
Priţcan, Valentina
Sainenco, Ala
Coşciug, Angela
Boişteanu, Eduard
Stanţieru, Svetlana
Poh, Larisa
Bogdan, Silvia
Codreanu, Aurelia
Vornices-Boiarschi, Doina
Evdochimov, Liliana
Keywords: competitivitatea capitalului uman
integrare europeană
conferinţe ştiinţifice
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
capital uman
Issue Date: 2014
Publisher: USARB
Citation: „Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene”, conf. şt.-practică intern. (2013 ; Bălţi). Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene : Materialele Conf. şt.-practice Intern., 22-23 mai 2013 = The Competitiveness of human capital on labor market in terms of regional development and european integration : Conf. Proc., 22-23 May 2013 / colegiul de red. şt.: Valentina Priţcan [et al.] ; colegiul de red. (filol.): Svetlana Stanţieru [et al.]. - Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2014. - 184 p. - ISBN 978-9975-50-127-9.
Abstract: Prezentul volum inserează comunicările participanţilor la conferinţa ştiinţifico-practică Competitivitatea capitalului uman pe piața muncii în condițiile dezvoltării regionale și a integrării europene, care şi-a desfăşurat lucrările în 22-23 mai 2013, graţie eforturilor organizaţionale depuse de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi Agenţia de Dezvoltare Nord. La conferinţă au participat profesori de la diferite Universităţi din R. Moldova cît şi din afara ei.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1445
ISBN: 978-9975-50-127-9
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conf_econ_2013.pdf2,94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons