Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1442
Title: Managementul strategic al potenţialului uman : Monogr. colectivă
Authors: Movilă, Irina
Dorogaia, Irina
Suslenco, Alina
Slutu, Rodica
Dumbrăveanu, Lilia
Keywords: management strategic
potenţial uman
cultura organizaţională
competitivitatea personalului
finanţarea resurselor umane
Issue Date: 2014
Publisher: USARB
Citation: Managementul strategic al potenţialului uman : Monogr. colectivă / Irina Movilă (coord.), Irina Dorogaia, Alina Suslenco [et al.] ; recenzenţi: Ala Cotelnic, Daniela Tatiana Agheorghiesei(Corodeanu), Alic Bîrcă ; red. filol.: Svetlana Stanţieru ; tehnored.: Liliana Evdochimov ; Univ. de Stat „Alecu Russo”din Bălţi, Acad. de Studii Econ. a Moldovei. - Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2014 (Tipogr. Univ. de Stat „Alecu Russo”). - 192 p. : tab., fig. - ISBN 978-9975-50-138-5
Abstract: Obiectivul fundamental al acestei lucrări constă în evidenţierea problemelor, implicațiilor managementului strategic al potențialului uman asupra formării, asigurării, menținerii nivelului ridicat al competitivității întreprinderilor din Moldova. Metodologic, monografia a avut ca repere-cheie analiza, sinteza, abstracția științifică, abducția, inducția, deducția, analiza comparativă, analiza cantitativă, cu extensii calitative utile bine valorizate. Rezultatul cercetărilor constă în studiul de profunzime asupra aspectelor determinante și ale implicațiilor managementului strategic asupra sporirii competitivității economiei naționale. Monografia cuprinde cinci capitole, iar la sfârșitul fiecărui capitol au fost trasate anumite concluzii și recomandări, a fost prezentată bibliografia
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/1442
ISBN: 978-9975-50-138-5
Appears in Collections:Monografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_strategic_monografie.pdf2,42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons